Tag: Przyszłość

Czego nie powiedzą ci na studiach?
Aktualności, Magiel 195 - maj/czerwiec 2021, Uczelnia

Czego nie powiedzą ci na studiach?

Kiedyś posiadanie wyższego wykształcenia niemal gwarantowało zdobycie pracy w wyuczonym zawodzie, a ukończenie studiów było preludium do tego, co jedni nazywają karierą, a inni satysfakcjonującą działalnością zawodową. Co więc zmieniło się na przestrzeni lat i czy powinniśmy się tymi zmianami przejmować?   Tekst i grafiki: Marta Sobiechowska  Czy lubimy swoją pracę? W 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła badania ludności w wieku od 18 do 69 lat pod kątem sytuacji na rynku pracy. Dane wskazują, że co trzecia osoba (34 proc.) chciała wówczas wykonywać inny zawód. Rok 2019 potwierdził również tendencję opisywaną w roku 2017, że największe problemy ze znalezieniem pracy zgodnej z posiadanym wykształceniem mają osoby młode, znajdujące się w przedziale ...
Skazani na Pekin
Magiel 191 - grudzień 2020, Sport, Styl Życia

Skazani na Pekin

Nic nie fascynuje nas tak jak przyszłość. To, co niewypowiedziane i niezapisane. Kiedy na kartach historii futbolu swoją obecność zaznaczyć chcą więc Chiny, należy się tym planom przyjrzeć. Potraktujcie ten artykuł jako przepowiednię z ciasteczka z wróżbą1. Smacznego! Tekst: Michał Jóźwiak Futbol w fantastyczny sposób napędza konsumpcję klasy średniej, co znakomicie wpisuje się w główne cele gospodarcze Chin. Spowolnienie wzrostu PKB azjatyckiego giganta, które możemy w ostatnich latach obserwować, zmusza liderów Chińskiej Republiki Ludowej do podejmowania odważnych decyzji inwestycyjnych, które pozwolą utrzymać czołową pozycję najludniejszego państwa świata w wyścigu o miano światowego lidera. Coraz większy nacisk jest więc kładziony na sektor usługowy – przemysł wypoczynkowy, roz...