Jak wrzucać artykuły?

Żeby dodać wpis wchodzimy w swoim kokpicie w zakładkę Wpisy -> Dodaj nowy i dalej:

A – tutaj wpisujemy tytuł artykułu

B – tutaj wklejamy lead artykułu i formatujemy go zaznaczając tekst i używając skrótu klawiszowego shift+alt+j oraz ustawiając go na “nagłówek 4” (zamiast Akapit)

 

C – Tutaj wpisujemy autora tekstu w formacie “Tekst: Imię Nazwisko” i pogrubiamy go

D – Tutaj treść artykułu, formatujemy ją – trzeba pamiętać o: śródytułach(ustawiamy je na nagłówek 3), fragmentach pisanych kursywą, zaznaczenie tekstu i shift+alt+j oraz sprawdzenie poprawności przekopiowania;

E – Zaznaczamy kategorie artykułu – każdy artykuł powinien mieć: z którego magla pochodzi, kategorię ogólną (aktualności/kultura/styl życia/varia) oraz kategorię dokładną (np. Sport, Felieton, Muzyka itp.)

F – to klikamy na końcu, jak już cały artykuł jest ogarnięty.

G – oba pola trzeba odznaczyć, tak żeby były jak na obrazku

H – zmieniamy autora na właściwego lub ustawiamy autora “Magiel” jeśli nie ma autora w bazie

J – W polu o nazwie “Right Sidebar” ustawiamy wartość “Artykuł” lub “Imię nazwisko” autora artykułu jeśli takowy istnieje i jest na liście;

K – tutaj wybieramy obrazek wyróżniający dla artykułu – ważne; KAŻDY ARTYKUŁ MUSI MIEĆ OBRAZEK WYRÓŻNIAJĄCY

L – tutaj również wklejamy leada artykułu (czyli lead ma być wklejony w dwóch miejscach – B i L)

Dodatkowe uwagi:

Jeśli wrzucasz tekst z magla innego niż najnowszy – ustaw datę publikacji na jakąś starszą, żeby to najnowsze teksty były wyeksponowane na górze.

Zdjęcia do tekstów wrzucamy przeciągając je na tekst lub klikając “Dodaj medium”