Academic Polish Model United Nations

Projekt Academic Polish Model United Nations (POLMUN Warsaw) to projekt realizowany przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytecie Warszawskim.

 

POLMUN Warsaw opiera się na symulacji Model United Nations (tzw. MUN) czyli modelowej konferencji Narodów Zjednoczonych. Jest to projekt typu Participatory Learning realizowany poprzez trzydniowe debaty prowadzone w całości w języku angielskim. W czasie jego trwania uczestnicy wchodzą w rolę delegatów Narodów Zjednoczonych i obradują na wybrane tematy z zachowaniem rzeczywistych procedur Organizacji Narodów Zjednoczonych i zgodnie z zasadami protokołu dyplomatycznego. Ponadto, nad poprawnym przebiegiem debat czuwają chairowie, którzy jako weterani wielu konferencji typu MUN są najlepszymi moderatorami obrad. Uczestnicy pozostający pod opieką chairów będą mieli czas i możliwości, aby zaznajomić się z funkcjonowaniem świata dyplomacji w praktyce i zwiększyć swoje umiejętności lingwistyczne. Tegoroczna edycja będzie skupiona wokół zagadnień globalnych o tematyce ekonomicznej oraz ich wpływu na politykę międzynarodową, omawianą w ramach sześciu komitetów. W tegorocznej edycji są to: Światowa Organizacja Handlu (WTO), Drugi Komitet ds. Ekonomiczno-Finansowych (ECOFIN), Bank Światowy (WB), Rada Bezpieczeństwa ONZ (SC), Human Rights Council (HRC) oraz UN Women. Zwieńczeniem projektu jest udział w Balu Delegatów, w którym klasyczna zabawa i networking nabiera stylu i elegancji podczas oficjalnego bankietu konferencji w sercu Warszawy.

Udział w wydarzeniu to szansa na zdobycie namacalnego doświadczenia pracy w międzynarodowym środowisku, które korzystnie wpłynie na ścieżkę naukową oraz zawodową kandydata, który nie tylko chciałby w przyszłości zdobywać dalsze doświadczenie w tej dziedzinie, ale również przeżyć niezapomniane chwile wśród swoich rówieśników.

Konferencja POLMUN Warsaw oddziałuje również na rzecz promowania Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej polskich studentów oraz integrację z międzynarodową społecznością akademicką.

Aktualny status projektu oraz jego działania można obserwować poprzez fanpage POLMUN Warsaw na Facebooku: https://www.facebook.com/polmun.warsaw

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *