Na Bieżąco 194

Wojciech Godlewski

MOOCsy w SGH

Szkoła Główna Handlowa postanowiła przeprowadzić wśród swoich studentów badanie dotyczące tak zwanych MOOCsów (Massive Online Open Courses). Są to – jak sama nazwa wskazuje – otwarte kursy dla szerokich mas społeczeństwa. Władze uczelni założyły, że wielu studentów bierze udział w takich szkoleniach. Potwierdzenia tej tezy próżno szukać w jakichś badaniach, jednak razem z Samorządem Studentów założono milcząco jej prawdziwość.

Badanie ma na celu oszacowanie, jak wielu studentów w takich kursach rzeczywiście bierze udział oraz czy uczelnia powinna honorować takie szkolenia. Studenci mogliby dostawać punkty ECTS za udokumentowany udział w takich zajęciach. Zapewne byłoby to przydatne dla studentów kierunków takich jak metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne czy big data, którzy często doszkalają się w ramach kursów z programowania, czy innych potencjalnie przydatnych kompetencji. Skoro uczenia honoruje certyfikaty językowe w ramach zajęć lektoratów, to być może warto przyznać studentowi jeden punkt ECTS za szkolenie z programowania w C++.

Educathon 2.0

Już po raz drugi w SGH odbył się Educathon, projekt początkowo nazywany Edukacyjnym Hackathonem. Zainicjowany w zeszłym roku przez Komisję ds. Jakości Kształcenia okazał się sukcesem. Był to ostatni projekt, który odbył się stacjonarnie w murach uczelni, a na Auli Spadochronowej można było porozmawiać o jakości kształcenia i dydaktyki na naszej Alma Mater zarówno z członkami Komisji, jak i innymi studentami aktywnie działającymi w organach Samorządu Studenckiego

Sama idea projektu jest taka, żeby interesariusze SGH (studenci, pracownicy i otoczenie biznesowe) spotkali się i pochylili nad konkretnymi wyzwaniami stojącymi przed uczelnią. Zostają oni podzieleni w grupy, które po wielogodzinnej pracy, prezentują owoce swoich wysiłków. W trakcie wydarzenia wykorzystana została metoda Design Thinking. Wszystko odbyło się w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Jak mówi Agnieszka Pechcińska, przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia: Organizacja Educathonu była w tym roku bardzo dużym wyzwaniem, ze względu na konieczność przeniesienia całego wydarzenia do wirtualnej rzeczywistości. Jednak, widząc entuzjazm i zaangażowanie wszystkich uczestników, zarówno kadry profesorskiej, jak i studentów, wiem, że było warto. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czuwać, aby wypracowane przez nich rozwiązania zostały wcielone w życie. Mam nadzieję, że już wkrótce zobaczycie ich pierwsze efekty

Strategia SGH

Rok 2021 zaowocował w SGH początkiem prac nad nową strategią rozwoju. Rektor Piotr Wachowiak nie ustaje w staraniach, żeby dotrzymać wszystkich obietnic danych w trakcie kampanii wyborczej, a także od siebie dać więcej. Opracowywany jest więc dokument, który ma naznaczać ogólne ramy rozwoju SGH w przyszłości – kierunki, w których uczelnia chce podążać. Jak podkreśla rektor, będzie to pierwsza strategia Szkoły Głównej Handlowej od 1906 r.

Rektor oraz cały zespół zaangażowany w tworzenie strategii nie zamykają się na głosy z zewnątrz. Konsultują projekt tego dokumentu z tak naprawdę każdym, kogo ten dokument mógłby interesować. Wspomnieć tutaj warto, że chociażby Rektor był gościem na jednym z posiedzeń Rady Samorządu Studentów, gdzie przedstawił projekt oraz odpowiadał na zadawane pytania czy też zajmował stanowisko wobec wygłaszanych komentarzy. Zapowiedział między innymi, że SGH ma w planach część wykładów prowadzonych w jej murach udostępniać na platformie YouTube oraz chce się rozwijać w kierunkach nie tylko ekonomicznych i wprowadzać więcej aspektów praktycznych do kształcenia studentów. Strategia będzie zawarta w jednym ogólnodostępnym dokumencie, ale rektor zapowiedział również pewne dokumenty konkretyzujące strategie, które będą dokumentami wewnętrznymi Szkoły Głównej Handlowej.

Dr Sawulski wyróżniony

Dr Jakub Sawulski, który od dłuższego czasu zajmuje miejsce w czołowej dziesiątce polecanych wykładowców w SGH, został doceniony przez Dziennik Gazetę Prawną. Czasopismo to przyznało doktorowi Sawulskiemu drugie miejsce w konkursie na najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną za jego Pokolenie ’89 Młodzi o polskiej transformacji. Książkę tę pan doktor poleca swoim studentom na zajęciach, a w obiegowej opinii krąży, że jest ona napisana przystępnym językiem i poruszy niejedną osobę.

Jak piszą sami organizatorzy konkursu: Ambicją Jakuba Sawulskiego było naszkicowanie pokoleniowej perspektywy; opowiedzenie, jak na gospodarkę III RP patrzy generacja dzisiejszych 30-latków, a więc ludzi urodzonych w okolicach symbolicznego roku 1989, który przyniósł nam systemową zmianę polityczną i ekonomiczną. I rzeczywiście w książce można przeczytać, co o 30 latach III RP mogą myśleć ci, którzy razem z nią dorastali.

SGH w chmurze

Szkoła Główna Handlowa uzyskała tytuł Uczelni w chmurze Microsoft. Uczelnia została tym wyróżniona jako jedna z pierwszych takich placów w Polsce. W zamyśle jest to tytuł przyznawany szkołom wyższym, które wyróżniająco wdrażają i wykorzystują nowoczesne narzędzia w swoich polach działalności – czy to naukowej, administracyjnej, czy badawczej. W ten sposób docenia się troskę uczelni o doskonalenie kompetencji cyfrowych (tak bardzo niezbędnych w turbulentnym świecie) wśród swoich studentów oraz pracowników.