Na bieżąco 193

Wojciech Godlewski

SGH współpracuje z Ministerstwem Finansów

W lutym bieżącego roku rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak, oraz dyrektor generalna Ministerstwa Finansów, Renatą Oszast, podpisali umowę o współpracy pomiędzy tymi instytucjami. Ma ona na celu zacieśnienie współpracy między pracownikami SGH, zajmującymi się kwestiami naukowymi, a ekspertami Ministerstwa Finansów. Obie strony liczą na pojawienie się pozytywnego efektu synergii.

Oczywiście na tym współpraca się nie kończy. Umowa zakłada angażowanie zarówno pracowników obu instytucji, jak i studentów Szkoły Głównej Handlowej, w różnego rodzaju projekty, wykłady, seminaria, czy webinary. Również umowa zakłada promowania zwłaszcza młodych, chętnych do pracy oraz ambitnych naukowców.

Jak tam z różnorodnością?

W zeszłym roku nasza Alma Mater podpisała Kartę Różnorodności. Podkreśla ona takie czynniki, jak szacunek dla odmienności, docenianie różnic kulturowych, eliminowanie stereotypów dotyczących płci, wieku, (nie)pełnosprawności, orientacji seksualnej, rasy, religii, narodowości czy wyznania. W jednym z założeń karty jest coroczne raportowanie kwestii związanych z wypełnianiem postulatów tego dokumentu.

W raporcie można przeczytać wiele interesujących faktów. Pokazuje on strukturę płciową, czy narodowościową studentów SGH. Co do tej pierwszej, to można powiedzieć, że jest mniej więcej po równo mężczyzn i kobiet. W przypadku tej drugiej oczywiście jest znacznie więcej Polaków, niż obcokrajowców, jednak aż co 10 student SGH pochodzi zza polskiej granicy.

Zmiany w Parlamencie Studentów

Pewnie niejednemu studentowi umknęła zmiana na stanowisku przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Od nowego roku jest nim Mateusz Grochowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jego najważniejszym celem jest rozwój PSRP.

Parlament Studentów jest niezależną organizacją, która – na mocy ustawy – reprezentuje około 1,3 miliona studentów polskich uczelni wyższych. Zrzesza on samorządy studenckie ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w kraju. Sam przewodniczący jest najważniejszą osobą stojącą na czele Rady Wykonawczej. W samej Radzie w nowej kadencji zasiadła studentka Szkoły Głównej Handlowej – Aleksandra Pepłowska.

Studencie, doktorancie, do urn!

Ruszyła kolejna edycja studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego. Sama idea budżetu partycypacyjnego polega na partycypacji, czyli uczestnictwie, interesariuszy (w tym wypadku studentów) danej organizacji (SGH) w zarządzaniu jej finansami. De facto studenci i doktoranci mają dowolność w kształtowaniu budżetu, jednak nie obejmuje on dodatkowych świadczeń pieniężnych, finansowania projektów już finansowanych przez organizacje studenckie, czy też działań niezgodnych z misją Uczelni.

Propozycje przyjmowane były do 5 marca bieżącego roku, a można je było przesyłać na specjalnie przygotowany adres e-mail. Zgłosić taką propozycję mógł każdy student i doktorant samodzielnie lub grupowo. Szczegóły opisane były na stosownej stronie internetowej. Od 16 do 23 marca odbywać się będzie głosowanie, w którym wziąć udział będzie mógł każdy student oraz doktorant SGH. Głosowanie będzie się odbywało za pośrednictwem systemu Wirtualnego Dziekanatu. Po przeliczeniu głosów, 24 marca, ogłoszone zostaną wyniki.

Narodowa Reprezentacja Akademicka

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki znaleźć można informację o zaklasyfikowaniu 38 uczelni wyższych do Narodowej Reprezentacji Akademickiej. Wśród uczelni tych znalazła się również nasza Alma Mater. Zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa dwoje studentów SGH ma prawo udziału w tym programie.

Sama inicjatywa ma na celu ułatwienie łączenia kariery sportowej oraz nauki na studiach wyższych. Studenci-sportowcy mogą skorzystać z dodatkowych zajęć dydaktycznych sfinansowanych przez Ministerstwo. Zajęcia te mają mieć formę indywidualną prowadzoną przez cały tok studiów danych uczestników programu.

Legitymacje

Warto przypomnieć, że dalej nie ma potrzeby przyjeżdżania do Warszawy w celu przedłużania terminu ważności legitymacji studenckich. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 wprowadziło czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dopiero od momentu zniesienia tego ograniczenia będzie się można zacząć tym martwić, jednak legitymacje jeszcze po tym ważne będą 60 dni.

Oczywiście, zawsze można skorzystać z – opisywanej na łamach Magla kilkukrotnie – mLegitymacji. Jest ona pod względem prawnym całkowicie równoważna tradycyjnej, plastikowej, legitymacji, a nie zajmuje miejsca w portfelu, a tylko na dysku Smartfona w aplikacji mObywatel. Więcej na jej temat przeczytać można zarówno na stronie Szkoły Głównej Handlowej, jak i Ministerstwa Cyfryzacji.