XVI Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych to inicjatywa organizowana każdego roku we wszystkich 15 grupach lokalnych polskiej sieci Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa, przedstawiany niżej harmonogram dotyczy oddziału ELA Warszawa. Do udziału w poszczególnych wydarzeniach tego cyklu zapraszani są praktycy i eksperci, którzy gwarantują przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zawodów prawniczych. Celem ODPP jest przybliżenie tych zawodów adeptom prawa, gdyż już na etapie studiów powinni zdecydować, którą ścieżką chcą podążać. Dzięki ODPP studenci mogą poznać rynek prawniczy i przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej. Wydarzenia są organizowane w formie warsztatów, prelekcji oraz wywiadów.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa to największe, niezależne, niepolityczne stowarzyszenie non-profit zrzeszające studentów oraz absolwentów kierunków prawniczych i administracyjnych. ELSA jest obecna w 44 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego z siedzibą w Brukseli.

W tym roku Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych odbywają się dniach 8-10 marca wyłącznie w formie on-line.

Prelegenci oraz tematy wydarzeń przedstawiają się następująco:

poniedziałek, 8 marca

18:00-19:30

dr hab., prof UW Szymon Pawelec jest adwokatem w Izbie Adwokackiej w Warszawie, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych, kierownikiem Katedry Międzynarodowego Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UW, Szkołę Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda oraz Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge.
Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego oraz prawa i procesu karnego, w tym w szczególności w zakresie problematyki przestępczości gospodarczej, giełdowej i skarbowej. Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię.

20:00 -21:30


Igor Tuleya
jest sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, orzekającym w sprawach karnych, a w poprzednich latach był rzecznikiem tego sądu.
Obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia”. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

wtorek, 9 marca
18:00-18:30
DLA Piper
Jak odnieść sukces w zespole Life Sciences międzynarodowej kancelarii – tips & tricks dla młodego prawnika

Dr Andrzej Balicki – partner kierujący praktyką prawa regulacyjnego, radca prawny. Kieruje zespołem ds. regulacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz spółek z sektora farmaceutycznego. Jest członkiem Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek, uczestniczy w spotkaniach sektorowych poświęconych kwestiom reklamy w ramach UOKiK czy Sejmowej Podkomisji Zdrowia Publicznego.
Jolanta Dąbrowicz – Senior Associate, radca prawny
Reprezentuje podmioty z sektorów farmaceutycznego, żywnościowego oraz ochrony zdrowia w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz sądowych. Doradza także klientom z sektora farmaceutycznego oraz producentom żywności. Uczestniczy w przeprowadzaniu badań stanu prawnego (due diligence) spółek w zakresie spełniania wymagań regulacyjnych oraz w zakresie prowadzonych wobec nich postępowań administracyjnych i sądowych. Jolanta jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.

20:00-21:30
Klaudyna Jarzec-Koźlacz
Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, posiada ponad 13 letnie doświadczenie zawodowe. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez Uniwersytet Warszawski oraz przez University of Florida G. Levin College of Law.
Specjalizuje się w szeroko pojętym  prawie nieruchomości. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmowała się transakcjami z zakresu obrotu nieruchomościami, w szczególności badaniem stanu prawnego nieruchomości (due diligence), przygotowywaniem projektów umów nabycia nieruchomości, opiniowaniem umów najmu z galeriami handlowymi oraz przygotowywaniem dokumentacji kredytowej oraz zabezpieczeń do umów kredytu, w postępowaniu wieczystoksięgowym i rejestrze zastawów.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *