Od pomysłu do publikacji – wywiad z prezesem PWE

Prowadzenie wydawnictwa naukowego wymaga wszechstronnej wiedzy i umiejętności. O tym, jak wyglądają kulisy działalności Państwowego Wydawnictwa Ekonomicznego, opowiada prof. Bartłomiej Nowak, prezes PWE.

Prezes PWE, Bartłomiej Nowak
Prezes PWE, Bartłomiej Nowak

Na jakiej zasadzie wybierają Państwo propozycje do publikacji w PWE?

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. specjalizuje się w wydawaniu podręczników akademickich i specjalistycznych publikacji z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości, bankowości, marketingu, logistyki, statystyki i metod ilościowych, prawa, geografii, a także turystyki i gastronomii. PWE stawia sobie za cel posiadanie bogatej oferty tytułowej, z której każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie: student, wykładowca, menedżer czy pracownik przedsiębiorstwa. Autorami książek są najwybitniejsi polscy ekonomiści — przedstawiciele nauki i praktyki gospodarczej. W programie wydawniczym Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego znajdują się też polskie tłumaczenia znanych tytułów literatury światowej. Nieustającą popularnością cieszą się m.in. Dochodząc do Tak. Negocjowanie bez poddawania się (Rogera Fishera, Williama Ury’ego i Bruce’a Pattona), podręczniki do makro- i mikroekonomii autorstwa m.in. autorstwa Davida Begga oraz konkurencyjne do nich wydania Mankiwa i Taylora.

PWE uzyskało 80 pkt za publikację monografii – zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Dużą część oferty wydawniczej stanowią więc wartościowe monografie pracowników polskiej nauki, wydawane zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Opowie Pan, jak wygląda proces wydawniczy w PWE? Jakie są etapy powstawania książki?
Wydanie książki to proces długotrwały i nie taki prosty, jak by się wydawało. Po złożeniu maszynopisu książka przechodzi procedurę recenzyjną, ściśle opisaną w naszym Kodeksie postępowania etycznego. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych w celu zapewnienia obiektywności oceny. Autor książki jest następnie zobowiązany ustosunkować się merytorycznie do zgłoszonych w recenzji uwag i poprawić maszynopis, dopiero wtedy wydawnictwo podejmuje decyzję o publikacji. W momencie złożenia ostatecznej wersji pracy wydawnictwo przelicza objętość książki w arkuszach wydawniczych i podpisuje z autorem umowę. Następnie do pracy przystępuje wybrany redaktor. Przeciętny czytelnik zwykle nie wie, na czym polega rola redaktora – w naszym wydawnictwie taka osoba musi nie tylko znać doskonale zasady języka polskiego, lecz także rozumieć problematykę opracowywanej książki. Można powiedzieć, że na etapie redagowania maszynopisu poprawia się błędy językowe, interpunkcyjne, weryfikuje dane liczbowe, używane w tekście nazwy własne, cytowane źródła, wyjaśnia się z autorem dzieła wątpliwości merytoryczne, jednak wciąż jest to pewne uproszczenie. Przede wszystkim zadaniem redaktora jest zadbanie o to, by książka była zrozumiała dla przyszłych czytelników.

Na etapie redakcji planuje się również, jak książka ma wyglądać – opracowuje się ją pod względem technicznym, projektuje layout, planuje, ile ma być stopni tytułu, jak mają wyglądać rysunki, tabele czy pagina. Wydawnictwo zamawia u grafika projekt okładki – propozycje zawsze konsultujemy z autorem, wyboru dokonujemy wspólnie. Oprócz tego wydawnictwo musi jeszcze nadać książce numer ISBN, stworzyć stronę redakcyjną i tekst na okładkę, podpisać wiele umów z osobami pracującymi nad książką (oprócz autora są to recenzenci, grafik, redaktor, tłumacz itd.). Po składzie tekstu, wykonaniu rysunków i tablic, przełamaniu i nadaniu maszynopisowi postaci książki autor ma za zadanie wykonanie korekty autorskiej. Za korektę autorską pracy zbiorowej pod redakcją odpowiada redaktor naukowy i to z nim kontaktuje się wydawnictwo. Wersja książki przesłana do wydawnictwa przez autora po korekcie autorskiej jest wersją ostateczną, która – ale dopiero po dwóch korektach i rewizji – trafia do drukarni, a potem do dystrybucji – hurtowni, księgarni, sklepu internetowego. Na wydawnictwie spoczywa jeszcze obowiązek rozesłania egzemplarzy obowiązkowych – zgodnie z Ustawą o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

Rozumiem, to faktycznie skomplikowany proces. Czy w związku z tym poleca Pan jakieś konkretne pozycje z nowości PWE?
Pod koniec 2020 r. ukazało się nakładem PWE wiele bardzo ciekawych pozycji z różnych dziedzin. Jako prezent pod choinkę polecam ciekawą książkę W stronę rynku. Wybór publicystyki ekonomicznej z przełomu lat 80. i 90. XX wieku Dariusza Rosatiego. Impulsem do jej wydania stała się 30. rocznica wdrożenia w Polsce wielkiego programu transformacji gospodarczej. Przełom polityczny, który dokonał się w naszym kraju w 1989 r., umożliwił przebudowę gospodarki w kierunku systemu wolnorynkowego. Polska gospodarka definitywnie pożegnała się ze scentralizowanym socjalizmem i weszła na drogę kapitalistycznego rozwoju. Książka zawiera wybór tekstów na temat pożądanych kierunków reformowania gospodarki i polityki makroekonomicznej, napisanych w latach 1986–1993. Układ tekstów w książce jest chronologiczny, dzięki czemu wyraźnie widać ewolucję poglądów, jaka zachodziła w owym czasie w Polsce, przede wszystkim pod wpływem zmieniających się szybko uwarunkowań politycznych. Będący uczestnikiem i obserwatorem tamtych wydarzeń Dariusz Rosati przedstawia Czytelnikom swoje ówczesne oceny i poglądy. Oczywiście, gdy dziś czyta się teksty z tamtego okresu, niektóre z nich można uznać za niedojrzałe, idealistyczne, niekiedy naiwne. Ale pokazują one, jak silnie ugruntowane były już wówczas proreformatorskie przekonania, a zarazem jaką rolę w procesie reform odgrywały ówczesne uwarunkowania zewnętrzne i ograniczenia polityczne.

Zachęcam też do sięgnięcia po książki Microsoft Excel w pracy finansisty Przemysława Kusztelaka, Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie Seweryna Spałka czy Finanse zrównoważone. Rozwój. Ryzyko. Rynek Magdaleny Zioło. Na rynek trafią jeszcze w tym roku świetne podręczniki: Makroekonomia. Zbiór zadań, stanowiący uzupełnienie popularnego podręcznika do makroekonomii pod redakcją naukową Alojzego Z. Nowaka i Tomasza Zalegi, oraz Statystyka społeczna. Procesy społeczne, źródła danych i metody analizy, pod redakcją naukową Tomasza Panka. Z zainteresowaniem powinna się też spotkać książka Tworzenie ekoinnowacji, którą kończymy popularną serię „Nauka i Praktyka Innowacji”.

Od redakcji:
Przypominamy, że PWE organizuje obecnie konkursy na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską. Wygrana w konkursie wiąże się z atrakcyjnymi nagrodami finansowymi oraz publikacją w prestiżowych, punktowanych przez ministerstwo magazynach – Przegląd Ustawodawstwa GospodarczegoPraca i Zabezpieczenie Społeczne. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach – szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PWE:

www.pwe.com.pl/czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-lub-rozpraw

www.pwe.com.pl/czasopisma/praca-i-zabezpieczenie-spoleczne/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-lub-rozpraw

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *