Na pomoc studentom

Niespodziewane problemy finansowe dotykają studentów nie tylko w trudnym czasie pandemii. Warto wiedzieć, gdzie w razie kłopotów zwrócić się o pomoc.

Autor: Maria Jaworska

Sytuacja związana z koronawirusem skutkowała masową utratą zatrudnienia zarówno przez studentów, jak również przez ich rodziny. W tych trudnych warunkach mogą oni liczyć na wsparcie socjalne ze strony uniwersytetu. Ważną pracę w tym zakresie wykonuje Komisja ds. zapomóg działająca przy Samorządzie Studentów UW.

Student w potrzebie

Według Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, zapomoga to jednorazowa, bezzwrotna pożyczka, przyznana studentowi lub doktorantowi, który z przyczyn niezależnych od siebie znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu. W ciągu roku akademickiego można otrzymać ją maksymalnie dwa razy. Wnioski o jej przyznanie można składać elektronicznie w systemie USOS, w trakcie obu semestrów.

Zgodnie z regulaminem sytuacje, w których student może otrzymać zapomogę, to m.in. utrata zatrudnienia, wypadek losowy, choroba lub śmierć kogoś z rodziny, co skutkuje utratą dochodu. Dostatecznym powodem jest również utrata pomocy medycznej niezbędnej do studiowania, takiej jak okulary korekcyjne czy sprzęt rehabilitacyjny. W trakcie pandemii pojawiły się nowe potrzeby wymagające natychmiastowego zaspokojenia, aby móc kontynuować naukę – chodzi oczywiście o laptopy i inny sprzęt elektroniczny. Po wybuchu pandemii na zakup tych narzędzi również można było pozyskać dofinansowanie.

Nie należy mylić zapomogi ze stypendium socjalnym, wypłacanym regularnie przez cały semestr. Jego wysokość zależy od sytuacji finansowej studenta – dochód na osobę w jego rodzinie nie może przekraczać 1050 zł netto miesięcznie. W przypadku zapomogi czynnik ten nie ma znaczenia. Warto wspomnieć, że pobieranie świadczeń takich jak stypendium nie wyklucza możliwości otrzymania zapomogi.

Aktualnie wnioski o zapomogę rozpatrywane są wyłącznie online. Lista niezbędnych dokumentów może być inna dla każdego, ze względu na różnorodność przypadków, w których przysługuje świadczenie. Niekiedy ich liczba może wydawać się przytłaczająca, jednak nie warto się poddawać. W razie potrzeby Komisja ds. zapomóg rozwiewa wszelkie wątpliwości.

W morzu dokumentów

W trakcie pandemii liczba wniosków napływających do komisji zwiększyła się pięciokrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim. Działo się tak głównie na skutek utraty przez studentów dochodu w rezultacie kryzysu. Mimo to każdy, kto potrzebował pomocy, otrzymał ją.

Nasz uniwersytet jest bardzo dobrze zorganizowany, jeśli chodzi o pomoc materialną, więc nie było spraw bardziej i mniej ważnych. Wszystkie wnioski, które do nas spływały, dzieliliśmy pomiędzy członków Komisji ds. zapomóg – mówi Małgosia Wasilewska, przewodnicząca Komisji ds. zapomóg.

Obecnie w komisji zasiada pięć osób, studentek UW, pracujących tam na zasadzie wolontariatu. Działalność w samorządzie łączą z własnymi studiami i innymi zajęciami. W szczycie zainteresowania świadczeniami, musiały mierzyć się z większą ilością obowiązków oraz dynamicznie zmieniającymi się przepisami. Często pracowały do późnych godzin nocnych, aby przejrzeć wszystkie wnioski i pomóc jak największej liczbie osób. Same opracowały mechanizmy, które usprawniały pracę oraz ułatwiły procedurę składania wniosków. Powstał m.in. poradnik dla studentów na temat korzystania z urzędów drogą internetową. Nowe metody świetnie się sprawdziły, pomimo że na początku dziewczyny były lekko przerażone setkami maili spływających do nich każdego dnia.

Liczba członków zespołu zwiększyła się zaledwie o dwie osoby – teraz łącznie jest ich pięć. Niestety współpraca dotycząca spraw socjalnych nie jest aż tak popularna wśród studentów, ponieważ wiąże się z dużą ilością żmudnej pracy z dokumentami. Mam jednak nadzieję, że się to zmieni, ponieważ komisje ds. pomocy materialnej przy Samorządzie Studentów są bardzo ważne – mają realny wpływ na pomoc studentom – ocenia Małgosia.

Praca w komisji, pomimo że bywa wymagająca, daje mnóstwo satysfakcji z pomagania innym. Wiele osób jest wdzięcznych za pomoc w otrzymaniu środków finansowych, niezbędnych szczególnie w czasach COVID-19. Dobrze wiedzieć, że w trudnych sytuacjach uniwersytet nie pozostawia swoich studentów i doktorantów samych sobie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *