Na Bieżąco 191

Wojciech Godlewski

Nowy rok czas zacząć!

W środę, 7 października o godzinie 11.40 rozpoczęła się inauguracja roku akademickiego 2020/2021. Każdy student odczuł to, dzięki godzinom rektorskim zarządzonym do godziny 14.15. Było to wydarzenia o tyle specyficzne, że po raz pierwszy w historii było w całości przeprowadzone zdalnie za pośrednictwem platformy YouTube. W auli głównej w budynku G obecni byli tylko i wyłącznie senatorzy SGH oraz specjalnie zaproszeni goście. Wszyscy jednak zachowywali bezpieczne odległości, mieli założone maseczki oraz rękawiczki jednorazowe. Po każdym występie mikrofon był dezynfekowany.

Jak co roku, swoje przemówienia wygłosiło wiele osób, w tym przewodniczący Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej, Mateusz Wantuła. Wykład inauguracyjny, zatytułowany Jakiej gospodarki oczekują Polacy?, wygłosił profesor doktor habilitowany Juliusz Gardawski. Był on wieloletnim dyrektorem Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, a wcześniej kierował Katedrą Socjologii Ekonomicznej. Pełnił również funkcję prodziekana w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym.

Żagle biznesu

14 października 2020 roku odbyło się specjalne spotkanie Klubu Przedsiębiorców SGH, na którym wręczono nagrody Żagli biznesu. W tym roku nagrodą tą zostali wyróżnieni TakeTask SA, M8 Production House Sp. z o.o., NapoleonCat Sp. z o.o., Enky Consulting oraz RDLS sp z o.o. Spotkanie, jak wiele innych odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego, ze względu na wciąż nieustępującą pandemię Sars-CoV-2.

Klub Przedsiębiorców SGH zrzesza osoby z otoczenia biznesowego Szkoły Głównej Handlowej, które na calu ma tworzenie przestrzeni współpracy, która między innymi umożliwia integrację w jednym miejscu całego środowiska przedsiębiorców związanych z SGH, czy też realizację działań wpływających na zwiększeniu prestiżu środowiska biznesu. Klub Przedsiębiorców organizuje na SGH różne wydarzenia oraz spotyka się regularnie.

Idea konkursu Żagle biznesu zrodziła się w 2018 roku w celu poszukiwania wśród przedsiębiorstw praktyk, które niosą za sobą pewną wartość dodaną, nie tylko w rozumieniu materialnym. W tym roku skupiono się na poszukiwaniu najciekawszych rozwiązań w 5 obszarach: produkt, organizacja, technologia, marketing oraz społeczna odpowiedzialność biznesu. Brane pod uwagę są nowatorskość rozwiązania oraz jego pozytywny wpływ na szeroko pojęte otoczenie, zarówno biznesowe, jak i społeczne, czy też środowisko.

CIMA-SGH

W środę 14 października 2020 roku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące kolejnej edycji programu SGH&CIMA. Jest to specjalność pozwalająca zdobyć profesjonalną kwalifikację z rachunkowości zarządczej na preferencyjnych warunkach.

Program ten w Szkole Głównej Handlowej odbywa się rokrocznie od 2012 roku. Został on zapoczątkowany dzięki staraniom władz SGH, jak i przychylności CIMA wobec uczelni. Sama idea wdrożenia specjalności zrodziła się z wyborów studentów, którzy poszukują przedmiotów dających im praktyczne kompetencje, poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy. Z czasem śladami SGH poszły też inne uczelnie krajowe.

Studia, dla osób, które wybiorą odpowiednie specjalności międzykierunkowe, kończą się uzyskaniem dyplomu SGH oraz jednym z trzech możliwych certyfikatów. Na studiach licencjackich jest to certyfikat CIMA Certificate in Business Accounting, a na studiach magisterskich – CIMA Diploma in Management Accounting lub CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (dla studentów posiadających pierwszy z dyplomów).

Legitymacje

Pandemię koronawirusa dobrze odzwierciedlały  niepodbite od wielu miesięcy legitymacji. Na szczęście SGH stara się umożliwić studentom przedłużenie ważności tego jakże ważnego dokumentu. Niestety, z oczywistych względów, wymaga to od studentów samodzielnego udania się na uczelnię. Obowiązuje specjalny system zapisów dostępny będzie na stronie odpowiedniego dziekanatu. Jednakże przypomnieć należy, że obecnie legitymacje ważne są do dwóch miesięcy po zakończeniu pandemii.

Polecanym rozwiązaniem w obecnej sytuacji są mLegitymacje, które można zdobyć bez ruszania się z domu. Aktywacja elektronicznej wersji dokumentu wymaga posiadania profilu zaufanego. Ten bardzo łatwo założyć, o ile się posiada konto w banku, ponieważ wtedy nie jest wymagane uwierzytelnianie w urzędzie. Należy na swój telefon komórkowy pobrać aplikację mObywatel, a ostatnim krokiem jest zamówienie mLegitymacji w systemie USOS za pomocą kodu QR w zakładce Dla studentów.