Na Bieżąco 190

Aleksandra Sojka

A jednak

Na początku lipca tego roku ukazała się przygotowana przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” 21. edycja rankingu najlepszych szkół wyższych w Polsce. Przy ocenie bierze ona pod uwagę takie aspekty jak umiędzynarodowienie studiów, warunki kształcenia, prestiż, efektywność naukowa, potencjał naukowy czy innowacyjność. W rankingu uczelni ekonomicznych, SGH, podobnie jak w poprzednim roku, uplasowała się na drugim miejscu. Tym razem wyprzedziła ją Akademia Leona Koźmińskiego Warszawie, która uzyskała więcej punktów w obszarze prestiżu czy umiędzynarodowienia.

Zawód takim wynikiem nie trwał jednak długo. Ostatecznie, po korekcie punktacji SGH zajęła 1. miejsce w rankingu uczelni ekonomicznych, uzyskując 57,2 punktów. W rankingu uczelni akademickich 2020 pozostała ona na 15. miejscu, podobnie jak w poprzednim roku. Szkoła pozostaje najlepsza, jeśli chodzi o kierunek finanse i rachunkowość. W kategorii „Ekonomia” oraz „Zarządzanie” wyprzedza ją jedynie Uniwersytet Warszawski.

Forum Ekonomiczne

W dniach 810 września pod hasłem „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?odbyło się Forum Ekonomiczne 2020, tym razem w Karpaczu. Jest to największa ekonomiczna konferencja w Europie ŚrodkowoWschodniej. Wśród gości konferencji znajdują się między innymi przedstawiciele gospodarczych, politycznych oraz społecznych kręgów tej części Europy, a także Azji Centralnej i USA.

Przez cały czas trwania Forum sprawnie działa Strefa SGH miejsce paneli dyskusyjnych oraz wywiadów z przedstawicielami SGH czy świata biznesu. Wszystkie wydarzenia transmitowane były również na platformie YouTube.

W ramach inauguracji, pierwszego dnia konferencji, ukazany został Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020. Głównym jego celem było przedstawienie skali przekształceń społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 30 lat. Podjęty został także temat wpływu pandemii na zjawiska i procesy opisane w raporcie. Dokument przeznaczony jest między innymi dla liderów biznesu, aby ułatwić im proces podejmowania decyzji oraz dla pracowników państwowych, przedstawiając charakter zmian wywołanych pandemią.

9 września, podczas wieczornej gali, przyznana została również Nagroda Gospodarcza SGH. Wyróżnienie przyznawane jest od 2019 r. osobom szczególnie zaangażowanym w promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. W tym roku laureatem został Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego, który umocnił pozycję Grupy Kapitałowej PKO.

Nowe Władze SGH

1 września 2020 r. swoją kadencję rozpoczyna rektor prof. Piotr Wachowiak. Towarzyszyć mu będą prorektorzy: prof. Roman Sobiecki (prorektor ds. rozwoju), prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak (prorektor ds. nauki), prof. Krzysztof Kozłowski (prorektor ds. dydaktyki i rozwoju) oraz prof. Jacek Prokop (prorektor ds. współpracy z zagranicą). Nowym władzom studenci będą mogli zadawać pytania w serwisie Rektora SGH, gdzie już dziś można przeczytać słowa prof. Wachowiaka: Kontynuując tradycję moich poprzedników, chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do zadawania pytań, dyskusji o przyszłości i rozwoju naszej uczelni oraz bieżących sprawach, które zapragną Państwo poruszyć.

24 sierpnia, jeszcze przed rozpoczęciem swojej kadencji, prof. dr hab. Piotr Wachowiak został przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich.

Dla spragnionych wiedzy

Pandemia wywróciła życie większości z Polaków do góry nogami. Nie inaczej było ze studentami, z których część wciąż nie może odnaleźć się w świecie zdalnego nauczania. W połowie września na tych niezadowolonych czekała jednak niemała niespodzianka. Wprawdzie wszystkie wykłady oraz ćwiczenia wciąż odbywać się będą w formie zdalnej, jednak do dyspozycji studentów zostaje otwarta Czytelnia SGH. Od kwietnia tego roku ze względu na pandemię COVID-19 dostępna była w ściśle określonych porach jedynie Wypożyczalnia, jednak od 1 października ci ze studentów, którym brakowało archiwalnych prac dyplomowych czy wyjątkowych pozycji literatury, będą mogli odetchnąć z ulgą. Z uwagi na niemalejącą liczbę przypadków koronawirusa trzeba będzie liczyć się jednak z pewnymi obostrzeniami i zasadami, jakie będą obowiązywać w budynku Biblioteki. Prawdopodobieństwo zarażenia wciąż jest wysokie, jednak przy zachowaniu odpowiednich norm higienicznych funkcjonowanie tej instytucji jest możliwe.

Znajdź swoje miejsce w SGH

W dniach 910 października odbędą się Targi Kół i Organizacji organizowane przez Samorząd Studentów SGH. Jest to niepowtarzalna okazja, aby wybrać miejsce, w którym można rozwijać swoje pasje, uczyć się nowych, przydatnych umiejętności czy zintegrować się z innymi studentami. W tym roku targi wyjątkowo odbędą się online na platformie MS Teams. Zajęcia w przyszłym semestrze będą prowadzone online, ale my nadal działamy i mamy nadzieję, że nie powstrzyma Was to od aktywnego uczestnictwa w tym, co w SGH najciekawsze czyli Koła Studenckie oraz Organizacje – piszą na stronie wydarzenia organizatorzy.