Psychodeliczny przełom

W Szwajcarii LSD oraz MDMa są używane w praktykach terapeutycznych, w tym w terapiach grupowych. W Stanach Zjednoczonych bada się wpływ psylocybiny na osoby chore na raka, a przy Imperial College w Londynie działa Centrum na rzecz Badań Psychodelicznych. Co kryje się za nową falą zainteresowania psychodelikami na Zachodzie?

Tekst: Adam Woźniak

Maciej Lorenc w książce Czy psychodeliki uratują świat? próbuje przedstawić wiarygodne informacje dotyczące substancji psychodelicznych i jednocześnie wyjaśnić zjawisko „psychodelicznego renesansu”, które nabiera coraz większego znaczenia w krajach zachodnich. Przeprowadza w tym celu serię wywiadów z badaczami, lekarzami, psychologami i kulturoznawcami, którzy od lat zajmują się tematem halucynogenów. Jest to jedna z pierwszych pozycji w Polsce o takiej tematyce, co może czynić lekturę szczególnie interesującą. Niewątpliwą zaletą książki jest możliwość zapoznania się z rozmaitymi refleksjami osób pochodzących z odmiennych kręgów kulturowych i społecznych. autor prezentuje także poglądy naukowców pogłębiających aktualny stan wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Są wśród nich psycholog James fadiman, zajmujący się wpływem LSD na kreatywność od lat 60. ubiegłego wieku, oraz antropolog Michael Winkelman, opisujący użycie halucynogenów wśród rdzennych mieszkańców Brazylii. Na szczególną uwagę zasługuje psychofarmakolog roland Griffiths, jeden z prekursorów współczesnych badań nad psychodelikami, który obecnie zajmuje się wpływem psylocybiny (substancji czynnej grzybów halucynogennych) na funkcjonowanie ludzkiego umysłu.

Czytelnik ma ponadto okazję zapoznać się z kontrowersyjną historią psychodelików w kulturze zachodniej oraz z bardzo śmiałymi hipotezami niektórych specjalistów, wypowiadających się na temat potencjalnego wpływu halucynogenów na ewolucję człowieka. Dodatkowo zaciekawić mogą informacje o znanych i cenionych osobach, które publicznie przyznawały się do swoich eksperymentów z LSD – takich jak John Lennon, Francis Crick (laureat nagrody Nobla) czy Steve Jobs. Interesujące są także najnowsze doniesienia na temat obecności DMT, substancji nielegalnej niemal na całym świecie, w organizmach zwierząt oraz spekulacje na temat występowania tego związku w ludzkim ciele.

Książka może wzbudzać zdrowy sceptycyzm ze względu na swój jednostronny wydźwięk, gdyż zarówno autor, jak i jego rozmówcy, wydają się być przekonani o pozytywnym wpływie omawianych substancji na funkcjonowanie człowieka.

 

Czy psychodeliki uratują świat?

Maciej Lorenc

Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Warszawa 2019